+421 918 602 366
polnotrend@polnotrend.sk
  •  
  •  
  •  

© Poľnotrend Trebišov a.s. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH

O firme

Naším cieľom je kvalita

Rastlinná výroba

Podnik sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy.

Jednotlivé technologické postupy pestovania poľných kultúr zabezpečujeme v súlade s platnými metodikami a zásadami správnej farmárskej praxe s cieľavedomým využívaním intenzifikačných faktorov, či už agrotechniky, genetického materiálu, ochrany rastlín, výživy a hnojenia rastlín a to za účelom zvyšovania úrodnosti pôdy, jej schopnosti produkovať úrody cestou efektívneho využívania všetkých zdrojov výživy a zlepšovateľov pôdnych vlastností.

Spoločnosť  je zameraná na produkciu týchto hustosiatých obilnín ( pšenica na potravinárske účely, jačmeň, kukurica) olejniny (repka ozimná, sója, slnečnica) a viacročné krmoviny.

Živočíšna výroba

Nosným odvetvím živočíšnej výroby je produkcia mlieka.

Pri chove zvierat a následnom spracovávaní sa zameriavame hlavne na kvalitu, ktorá nám nie je ľahostajná.

Merania kvality  mlieka sa uskutočňujú v štátnych akreditovaných laboratóriách a sú zamerané na zistenie celkového počtu mikroorganizmov, počtu somatických buniek, inhibičných látok a bodu tuhnutia.

Spoločnosť chová približne 300 ks hovädzieho dobytka. Živočíšna výroba je sústredená na hospodárskom dvore Čerjaky.

Copyright © POĽNOTREND Trebišov, a.s. Všetky práva vyhradené.
Realizácia COMTECH